Centrum Zbůch
Vyhledávání
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZBŮCH
CENTRUM POBYTOVÝCH
<br />A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
<br />ZBŮCH

Služby

Poskytujeme komplexní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a kterým nelze zajistit potřebnou pomoc a podporu v přirozeném sociálním prostředí.

Registrované služby

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odlehčovací služby

jsou poskytovány jako nepřetržitá sociální služba s kapacitou 10 míst.

Sociální rehabilitace

je poskytována jako nepřetržitá pobytová služba a jako terénní a ambulantní služba po-pá 7:00 - 17:00.
Kapacita služby je 40 míst.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

je sociální služba poskytovaná jako nepřetržitá služba s kapacitou 120 míst.

Chráněné bydlení

je poskytováno jako nepřetržitá služba s kapacitou 60 míst. Chráněné bydlení je rozdělené na skupinové v našich objektech a individuální v pronajatých bytech.

V rámci poskytování sociálních služeb mohou naši uživatelé využít například rehabilitační oddělení s terapeutickým bazénem, hipoterapii, výtvarný ateliér s keramickou dílnou, hudební ateliér, sportovní aktivity v klubu TJ ZP Halma z.s. nebo rekreačně rehabilitační zařízení v Hradišti u Domažlic.

Poslání a cíle

Posláním Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a kterým nelze zajistit potřebnou pomoc a podporu v přirozeném sociálním prostředí.

Cílem poskytování sociálních služeb Centra pobytový a terénních sociálních služeb Zbůch je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Dále zajišťovat kvalitní a profesionální službu, která umožňuje uživatelům jejich maximální přiblížení k běžnému způsobu života.

Dokumenty ke stažení